Bitcoin – Ta kontroll över dina pengar

Vad är Bitcoin?

Det går inte att ta på en Bitcoin utan du äger den genom att du har kontroll över en kryptonyckel. Det finns heller ingen centralenhet som står som garant för Bitcoin utan systemet sköts med en publik blockkedja som visar vilka adresser som äger vad.

Världens största crypto-valuta och världens 6 största valuta

Ingen central enhet som kan styra utbudet

Skicka och betala direkt till vem som helst utan att använda mellanhand

Bitcoins historia

2009 skapade Satoshi Nakamoto Bitcoin. 

Inom kryptokretsar jämförs detta med att bibeln skrevs då. En person eller en liten grupp av programmerare skrev då ett styrdokument, ett “White paper”, som kan hittas här https://bitcoin.org/bitcoin.pdf med titeln Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dokumentet är kortfattat och beskriver tekniskt en publik kedja av transaktioner som möjliggör att människor kan skicka pengar till varandra utan att känna till eller lita på varandra. Det kan göras helt utan inblandning av en bank, stat eller annat kreditinstitut.

All handel har fram till nu byggt på att vi har behövt lita på någon, antingen motparten eller en tredje part. När vi litar direkt på motparten är affären enkel. Vi betalar för en vara som vi får direkt av säljaren och affären är avslutad. Men så fort vi inte känner att vi kan lita helt på säljaren behöver vi använda en tredje part. Den tekniska utvecklingen gör att vi mer och mer sällan kan lita på motparten – vi vet helt enkelt inte vem vi handlar med. Vi behöver då i mycket större omfattning använda oss av någon som går i god för vår affär. Det är kostsamt och inte anpassat för framtidens ekonomi.

Istället för att våra affärer bygger på att vi litar på varandra kan vi med kryptovalutor lita på att den kryptering som sker vid en affär möter det krav och förväntningar som köpare och säljare har för att genomföra affären. 

Skicka och ta emot Bitcoin

En transaktion görs direkt mellan två användare. Alla användare har en privat och en publik nyckel till kedjan. Båda nycklarna är en kombination av siffror och bokstäver och brukar kallas för en “Hash”. När en köpare och säljare är överens om en affär så skickar säljaren sin publika nyckel till köparen som signerar överföringen av pengarna med sin privata nyckel. Vid detta tillfälle så signeras affären med en tid- och datumstämpel “timestamp” denna signering skrivs ut till nätverket och omöjliggör att någon kan spendera Bitcoins de inte har i sin ägo. Dina två nycklar är din plånbok, “Wallet”.

Om köparen försöker att köpa något för Bitcoins den inte äger enligt kryptokedjan så kommer det inte att fungera. Din balans är din senaste verifierade transaktion på kedjan. transaktioner blir verifierade av de som kallas för “Bitcoin miners”

Bitcoin mining

Redan 2009 bestämdes det i styrdokumentet för Bitcoin hur skapandet av nya Bitcoins skulle distribueras. Alla transaktioner som görs med Bitcoin sparas i den publika blockkedjan med ett nytt block med 1 mb data, ungefär var tionde minut. Ett block innehåller de transaktioner som ska bli verifierade av miners. För att en användare ska få med sin transaktion i blockkedjan betalar denna en avgift som betalas ut till den miner som först verifierar blocket och gissar rätt på den matematiska fråga som gör det möjligt att låsa blocket på blockkedjan.

Det matematiska problemet som miners ska lösa för att vara först med att låsa ett block på kedjan påminner om den klassiska leken gissa talet. Talet är dock otroligt stort och det krävs miljarder med gissningar för att hitta rätt. Det gör att det idag finns stora datacenter som är specialbyggda för Bitcoin mining.

När Bitcoin lanserades så var värdet på en Bitcoin obefintligt och det var väldigt lågt under en lång tid. För att systemet med att få någon att investera datakraft och energi i att säkerhetsställa att alla transaktioner i ett block är korrekta så utgör en del av betalningen i skapandet av nya Bitcoin. Detta brukar benämnas ”Mint” som den engelska termen för skapandet av nya pengar. Under de första fyra åren var ersättningen för ett nytt block 50 Bitcoin. Sedan har värdet halverats ungefär vart fjärde år eller mer exakt efter att 210 000 blocks har lagts till i kedjan. Sedan den 11 maj 2020 så är utbetalningen 6.25 Bitcoin per block.

Varför behövs då denna gissningslek? Vissa anser att det är ett stort slöseri med resurser att lägga massa energi och datakraft för att hitta en krypteringsnyckel. Men hela nätverket säkras genom att datorer arbetar med att hela tiden leta efter krypteringsnyckeln för det aktuella blocket som sedan kan användas av alla för att verifiera att blocket endast innehåller korrekta transaktioner. Skulle det vara enkelt att verifiera ett block på blockkedjan skulle en oärlig aktör kunna skapa ogiltiga transaktioner till sin egen vinning.

När en Bitcoin miner har hittat nyckeln till det aktuella blocket skickas den ut till hela nätverket för verifiering. När blocket precis är godkänt finns det möjlighet att återkalla det om det visar sig innehålla felaktigheter. När du genomfört en transaktion finns information hur många ytterligare block som har lagts till i kedjan efter din transaktion. Beroende på hur stort belopp transaktionen gäller så bör du vänta 3-6 block innan du kan anse att transaktionen är komplett

Bitcoin kurs

Bitcoin sägs ofta vara volatil, att kursen rör sig snabbt och med stora svängningar. Aktuell kurs i svenska kronor hittar du i rutan nedan. Det finns ingen som kan säga hur kursen kommer att röra sig på kort sikt. Vill du investera i Bitcoin så är ett beprövat sätt att köpa för en mindre summa och göra det oftare.

Det finns många faktorer som gör att priset på en Bitcoin går upp och ner. Vi har tidigare skrivit om när Tesla köpte Bitcoin för 1,5 miljarder USD vilket ökade Bitcoins Market Cap (totala värde) till 854 miljarder dollar – som lite ironiskt nog är högre än Teslas marknadsvärde. Stora prisras i Bitcoin förekommer och beror till största delen av FUD (Fear, Uncertainty Doubt) och om det har varit eller ransomware i media.

Bitcoins värde

Vad gör en Bitcoin värdefull? Användningsområdet för Bitcoin har diskuterats flitigt över åren och kommer med stor sannolikhet att göra det även i framtiden. Varför behövs Bitcoin är en fråga som har många svar. Ställs den till de som var med under de första åren, en smal krets av personer, Cypherpunks, med kryptering och sekretess som gemensamt intresse blir svaret att det behövs en valuta som är fri från statligt förtryck och censur. En annan grupp som anammade Bitcoin tidigt är libertarianister som vill begränsa statens inflytande och helst avskaffa staten helt. För dessa två grupper betydde Bitcoin att friheten som kontanter ger kan användas på internet utan några mellanhänder.

Bitcoins första mediala genomslag var när den användes som betalmedel på den ökända handelsplatsen Silk Road. Silk Road var uppbyggd över Tor som gör det omöjlig att spåra var en användare befinner sig. På Silk Road fanns det inga begränsningar vad som fick köpas och säljas av användarna. För användarna av Silk Road så användes Bitcoin i tron om att transaktionerna inte gick att spåra vilket inte stämmer, Bitcoin är anonymt men alla transaktioner sparas publikt och kan användas som bevisning om det finns datapunkter som knyter en användare till en eller flera transaktioner.

Efter Silk Road fick en större marknad upp ögonen för Bitcoin och andra kryptovalutor. under 2017 skapades det en hel uppsjö med kryptovalutor som skulle vara bättre, säkrare och snabbare än Bitcoin. De flesta har försvunnit idag och vi avråder generellt att investera i andra kryptovalutor än Bitcoin men för den som är påläst och intresserad så finns det stora kursrörelser i det som ofta benämns alt coins.

Samtalet kring Bitcoins värde idag handlar till stor del om värde över tid. Definitionen av vad pengar är delas i fyra huvudkategorier;

Vedertagen – Att en kritisk massa i världen eller i en stat har accepterat en valuta som pengar. Till exempel har stora delar världen accepterat amerikanska dollar som valuta medan den svenska kronan till största delen endast är accepterad i Sverige.

Medium för utbyte – Pengar ska gå att lämna som betalning

Delbar (fungibel) – Pengar ska gå att dela i mindre delar som inte går att identifiera som unika. På en svensk krona går det 100 öre. På en Bitcoin går det 100 miljoner Satoshis.

Värdehållare – Pengar ska kunna sparas för att användas för framtida oväntade och väntade utgifter.

Bitcoin har en lång väg innan den kan anses vara vedertagen i världen som valuta. Vi kan se tendenser till att några länder visar sig positivt till att använda Bitcoin i sina reserver i stället för guld och dollar men resan är lång. Medium för utbyte lämpar sig Bitcoin inte som för att hela nätverket ska godkänna alla transaktioner som görs på blockkedjan. Däremot så utvecklas i dag flera lager ovan på Bitcoin som har som mål att klumpa i hop många transaktioner innan de skrivs på kedjan. Det största projektet är Lightning Network som genom att överföringar sker i öppna kanaler vilket resulterar i lägre avgifter och snabbare transaktioner. Att Bitcoin är delbar (fungibel) är det ingen tvekan om, vad som behöver förbättras är den historik som följer med en Bitcoin. Idag kan övervakningsfirmor se om en Bitcoin tidigare varit inblandad i till exempel en ransomware attack och den nuvarande ägaren kan bli misstänkt för något som gjorts med pengar innan.

Frågan om Bitcoin är bättre som värdehållare än de etablerade valutorna och guld är det som det framförallt spekuleras i. Det finns ett känt antal Bitcoin, 21 000 000 stycken, som aldrig kan ändras vilket gör den till en resurs med begränsad tillgång – på engelska används ofta begreppet ”Scarcity” för att förklara värdet i Bitcoin. Skillnaden kan direkt göras med dollar och svenska kronor där det är upp till centralbanken att avgöra när mer valuta ska skapas för att stimulera ekonomin eller rädda en stundande bankkrasch. Under det senaste året har flera respekterade ekonomiska förvaltare och företagsledare gått ut med att de äger Bitcoin för att skydda sig mot hur centralbankerna utökar världsvalutorna – vilket gör dessa till en dålig värdebärare över tid.

.

Köp Bitcoin

Här är våra topp 3 svenska handelsplatser för att köpa Bitcoin.

Safello

trijo.co

BT.CX

Läs mer om hur du säkert köper Bitcoin

Artiklar

Investera en del av ditt kapital i världens åttonde största valuta. Ingen centralbank kan trycka nya sedlar och urholka ditt sparande.